Do jaké doby vám musí pronajímatel nejpozději vrátit kauci při skončení nájmu?

Kauce je běžnou součástí nájemní smlouvy. Slouží jako jistota pro pronajímatele, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti. Po skončení nájmu má nájemce nárok na vrácení kauce, pokud pronajímateli nic nedluží. Jaká je lhůta pro vrácení kauce? A co dělat, pokud vám pronajímatel kauci nevrátí?

Kauce je vratná

Kauce je vratná, pokud nájemce nedluží pronajímateli žádné peníze, například nájemné, zálohy na služby nebo úroky z prodlení. Pokud nájemce dluží pronajímateli nějaké peníze, může pronajímatel použít kauci na jejich úhradu.

Lhůta pro vrácení kauce

Občanský zákoník stanoví, že pronajímatel musí vrátit kauci nejpozději v den ukončení nájmu. To znamená, že nájemce má nárok na vrácení kauce hned druhý den po skončení nájmu.

Co dělat, pokud vám pronajímatel kauci nevrátí?

Pokud vám pronajímatel kauci nevrátí, můžete ho vyzvat k jejímu vrácení. Můžete mu napsat dopis nebo e-mail, ve kterém ho vyzvete k vrácení kauce do 15 dnů. Pokud pronajímatel kauci nevrátí ani do 15 dnů, můžete se obrátit na soud.

Jak se bránit, pokud pronajímatel kauci zadrží?

Pokud se obáváte, že vám pronajímatel kauci zadrží, můžete si nechat kauci složit na účet u notáře. V takovém případě bude mít nájemce jistotu, že kauci dostane zpět, i pokud by pronajímatel odmítl ji vrátit.

Jaké jsou úroky z kauce?

Nájemce má nárok na úroky z kauce od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. Pokud vám pronajímatel kauci nevrátí ani s úroky, můžete se obrátit na soud.

Jaké jsou výjimky z povinnosti vrátit kauci?

V některých případech nemusí pronajímatel kauci vrátit. Jedná se například o případy, kdy nájemce způsobil škodu na pronajaté nemovitosti nebo kdy nájemce hrubě porušil nájemní smlouvu.

Kauce je důležitou součástí nájemní smlouvy. Nájemce má nárok na její vrácení, pokud nedluží pronajímateli žádné peníze. Pokud vám pronajímatel kauci nevrátí, můžete ho vyzvat k jejímu vrácení nebo se obrátit na soud.

3 tipy navíc:

  • Při podpisu nájemní smlouvy si nechte od pronajímatele vystavit potvrzení o zaplacení kauce.
  • Pokud vám pronajímatel kauci nevrátí, sepište si o tom zápis.
  • Pokud se obrátíte na soud, nezapomeňte si vyžádat od pronajímatele důkazy o tom, že jste mu něco dlužili.
Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.