Květenství

Některé rostliny mají pouze jeden květ. Mnohem častější bývá seskupení drobných květu v souborů, tzv. květenství. Počet květů v květenství je velmi různý. Seskupením drobných květů do květenství se zvyšuje jejich nápadnost pro opylovače.

Podle větvení stonku s květy se květenství rozdělují na hroznovitá a vrcholičnatá.

U hroznovitých květenství nepřerůstají postranní stonky hlavní stonek a květy v těchto květenstvích rozkvétají zdola nahoru, anebo od okraje květenství směrem do středu.

Nejběžnější typy tohoto květenství jsou hrozen, klas, lata, okolík, hlávka (strboul), úbor, jehněda, palice (viz obrázky).

hrozen (rybíz)

klas (pšenice)

lata (oves setý)

okolík (prvosenka jarní)

hlávka (jetel plazivý)

úbor (heřmánek pravý)

jehněda (líska obecná)

palice (toulitka)

Typickým znakem vrcholičnatých květenství je přerůstání postranních stonků přes stonek hlavní. Květy rozkvétají opačně než u hroznovitého květenství tzn. shora dolů, anebo od středu k okraji.

Základními typy vrcholičnatého květenství jsou vrcholík, vidlan a vijan (viz obrázky).

vrcholík (bez černý)

vidlan (kohoutek luční)

vijan (pomněnka hajní)

Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.