Investice do fotovoltaiky v SVJ: chytré kroky k úsporám a zelené budoucnosti

Bytové domy se stávají ideálními kandidáty pro instalaci fotovoltaických elektráren (FVE). Nejenže přináší značné úspory za energie, ale také plní požadavky legislativy směřující k dekarbonizaci budov a uhlíkové neutralitě. Jak ale na to chytře, s využitím dotací, sdílení energie a prodeje přebytků?

Dotace: Podpora pro FVE v bytových domech

Stát i EU nabízí dotační programy pro FVE v bytových domech. Dotaci mohou získat:

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Výše dotace se liší podle typu instalovaného komponentu:

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu FVE
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FVE a s optimalizovanou spotřebou

Maximální instalovaný výkon je omezen na 1,5násobek aktuální roční spotřeby domu. Na jednu žádost lze získat dotaci pro FVE do 100 kWp a na 1 byt připadá minimálně 0,5 kWp. Bez licence a stavebního povolení je možné realizovat FVE do 50 kWp.

Rozdělení spotřeby: Modely pro spravedlivé sdílení

Nejproblematičtějším aspektem FVE v bytovém domě je rozdělení spotřeby mezi jednotlivé byty. Existuje několik modelů:

 1. Sloučený odběr (JOM/SOM): Do konce roku 2022 to byla jediná možnost. Všechny elektroměry v domě se sloučily do jednoho a elektřina se rozdělovala podle poměru bytových ploch.
 2. Virtuální rozdělení (energetická komunita): Novější model, kde každý byt má vlastního distributora a elektřina se dělí v reálném čase podle předem stanoveného alokačního klíče (např. dle podílu na společných prostorách). Přebytečná energie se prodává do sítě.

Výhody energetické komunity:

 • Zachovává individuální odběrné místo pro každý byt
 • Flexibilnější nastavení alokačního klíče
 • Možnost prodeje přebytků energie

Legislativa neurčuje přesný způsob alokace, proto se řídí stanovami SVJ nebo dohodou.

Investice do FVE v SVJ se stává chytrým krokem k úsporám energií, posílení energetické nezávislosti a splnění ekologických cílů. Díky dotacím, chytrému sdílení energie a komplexnímu přístupu se FVE stává dostupnější a atraktivnější pro bytové domy všech velikostí.

Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.