Jehličnany

Jehličnany patří mezi nahosemenné rostliny. Hlavním znakem jsou semena bez oplodí, tzn. nenacházejí se v plodech. Nejvíce jehličnanů roste v mírných a chladnějších oblastech. Jehličnany jsou zdrojem nejužívanější přírodní suroviny, a to dřeva. Dřevo sloužilo a slouží jako stavební materiál, je materiálem pro výrobu nábytku, využívá se jako palivo atd. V článků najdete nejznámější zástupce jehličnanů.

Smrk

Smrk roste v mírném až chladném pásmu celé severní polokoule. Je to středně vysoký až vysoký strom s kuželovitou korunou, se zelenými, šedými nebo stříbřitými jehlicemi. Smrkové šišky visí dolů a jsou nerozpadavé. Naším jediným původním druhem smrku je smrk ztepilý. Nejlépe roste ve vyšších polohách s dostatečným množstvím vody. Je poměrně citlivý na znečištěné ovzduší. Jeho měkké dřevo se používá ve stavebnictví a nábytkářství. Poměrně velkou nevýhodou smrku ztepilého je mělký kořenový systém, takže při silném větru dochází k vývratům.

Borovice

Většina druhů borovic je rozšířená v mírném pásmu severní polokoule. Jsou to stromy, avšak i keře. Jehlice vyrůstají z brachyblastů nejčastěji po dvou, ale také po třech či pěti. Borovnice jsou nenáročné na životní podmínky. Nejčastěji se u nás vyskytuje borovice lesní, která nejlépe roste na světlejších místech s chudou písčitou půdou. V horských oblastech roste keřovitá borovice kleč.

Jedle

Většina druhů jedlí jsou velké stromy s rovným kmenem. Naším jediným původním druhem je jedle bělokorá, která roste ve vlhkých půdách s dostatkem živin. Citlivě reaguje na znečištěné prostředí, a proto tento krásný strom z našich lesů mizí. Jehlice má tato jedle ploché, tmavě zelené, s dvěma bílými proužky na spodní straně. Samičí šišky rostou na stromě vždy vzpřímeně a jsou rozpadavé. Jedlové dřevo má vysokou kvalitu.

Modřín

V celé Evropě roste ve vyšších polohách modřín opadavý. Na jaře raší světlé zelené měkké jehlice, které vyrůstají ve svazečcích z brachyblastů. Na podzim se jehlice zbarví do žluta a opadají. Kvalitní modřínové dřevo se používá v nábytkářství.

Jalovec

Proměnlivý vzhled mají jalovce – od nižších stromů přes keře, až k druhům plazivým, které nepřesahují výšku několika centimetrů. Jalovec obecný je vzpřímený nižší strom s modrozelenými, velmi pichlavými jehlicemi. Modré dužnaté samičí šištice (jalovčinky) se podobají bobuli a používají se jako koření nebo přísada do některých alkoholických nápojů (borovička).

Tis

Tis bývá stromovitý nebo keřovitý pomalu rostoucí jehličnan. V parcích a zahradách je nejčastěji vysazován tis červený. Má tmavě zelené měkké jehlice. Semena jsou uložena v červeném dužnatém obalu – míšku. Celá rostlina tisu obsahuje velmi jedovatou látku – taxin. Jedinou nejedovatou částí je červený dužnatý míšek.

Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.