Kotlíkové dotace 2023: Podpora ekologického vytápění pro nízkopříjmové domácnosti

Letošní léto přináší nový dotační program zaměřený na ekologické vytápění – kotlíkové dotace. Tento program má za cíl nahradit zastaralé kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním novými ekologickými zdroji vytápění. Prioritou jsou nízkopříjmové domácnosti, zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení. Celková částka pro podporu tohoto projektu činí 1,7 miliardy Kč.

Finanční výhody a přednosti dotačního programu

Tento dotační program nabízí až 95% pokrytí nákladů na pořízení nového vytápěcího systému. Jedním z hlavních benefitů je skutečnost, že schválená částka dotace může být vyplacena před samotnou realizací projektu. To znamená, že příjemci nemusí čekat na realizaci výměny zdroje tepla a mohou rychleji získat ekologické vytápění.

Požadavky a dokumentace pro žadatele

Obyvatelé, kteří chtějí využít kotlíkovou dotaci, budou potřebovat následující dokumentaci:

  • žádost o dotaci,
  • kopie dokladu o technickém stavu stávajícího kotle,
  • fotografie propojení kotle s otopnou soustavou a komínovým tůním,
  • potvrzení o příjmu domácnosti (např. starobní nebo invalidní důchod, příspěvek na bydlení),
  • potvrzení o trvalém bydlišti
  • kopii smlouvy o bankovním účtu žadatele.

Termíny podání žádostí v jednotlivých krajích

Přijímání žádostí o kotlíkové dotace probíhá postupně v různých krajích. V krajích Vysočina, Liberecký, Plzeňský, Středočeský, Pardubický a Zlínský začíná příjem žádostí od září 2023. Toto rozložení umožní postupně pokrýt celou Českou republiku.

  • 1. září – Liberecký kraj a kraj Vysočina,
  • 4. září – Pardubický a Plzeňském kraj,
  • 5. září – Středočeský kraj,
  • 12. září – Zlínský kraj.

Výše podpory a možnosti konzultací

Každý žadatel může získat až 180 000 Kč finanční podpory. Pro ty, kdo by si moderní ekologický systém sami nemohli pořídit, je to značná příležitost. Odborníci a specializované společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie a dotačními programy jsou k dispozici pro konzultace a pomoc při podání žádosti.

Stávající účastníci a pokračující možnosti

Krajům, které již program spustily, zůstává nadále otevřená možnost získat finanční příspěvek na výměnu zdroje tepla v nemovitostech. Tímto způsobem se rozšiřuje okruh potenciálních příjemců kotlíkových dotací.

Přechod na ekologické vytápění prostřednictvím kotlíkových dotací nabízí nízkopříjmovým domácnostem v České republice možnost získat finanční podporu pro modernizaci svých vytápěcích systémů. Díky různým termínům podání žádostí a vysokým procentuálním hranicím pokrytí nákladů je tento program atraktivní pro ty, kteří chtějí přejít na udržitelnější a ekologičtější způsob vytápění.

Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.