Masožravé rostliny

Mnohé rostliny se živí neobvyklým způsobem. Požírají malé živočichy, zvláště hmyz. Masožravé rostliny vábí své oběti do smrtonosných pastí barvami, vůněmi a nabídkou potravy. Z těl svých neopatrných obětí poté vstřebávají doplňkové živiny, což jim pomáhá přežít na chudých půdách. Je pravděpodobné, že mnohé další druhy rostlin požírajících živočichů čekají na své objevení.

Většina masožravých rostliny zaleje své oběti zvláštní šťávou, která tělo oběti rozpustí (člověk tráví svou pevnou potravu v žaludku podobným způsobem). Rostliny vstřebávají tekutou potravu pokožkou listů.

Jaké jsou nejznámější druhy masožravých rostlin? Rosnatky, láčkovky, bublinatky a mucholapky.

Rosnatky chytají hmyz na smrtonosné tantakule, které pokrývají jejich listy. Lepkavé kapičky na konci žláznatých výčnělků lapají hmyz. Když se vetřelec snaží uniknout, žlázky se svinou a hmyz k listu pevně přilepí. Rostlina pak může začít hodovat. Ke strávení komára potřebuje rosnatka zhruba jeden den. Rosnatky jsou nejpočetnějším druhem masožravých rostlin (asi 170 druhů) a jsou rozšířeny ve všech světadílech s výjimkou Antarktidy.

Láčkovky chytají živočichy do tekutiny, která se nachází uvnitř jejich dutých listů. Jediný list může během několika málo měsíců lapit tisíce hmyzích jedinců. V pastích byli nalezeni dokonce škorpióni a ještěrky. Na stěnách džbánku někdy číhají pavouci, kteří se vrhají na hmyz ve chvíli, kdy sklouzává do tekutiny. Nejvíce druhů láčkovek najdete na Borneu, Sumatře, Madagaskaru a na Seychelách.

Bublinatky lapají drobné živočichy do podivných dutých váčků, které rostou pod vodou na stoncích a listech. Záklopka uzavírá měchýřek až do doby, dokud se nějaký živočich nedotkne chloupků v okolí otvoru. Některé pasti bublinatek nejsou větší než tečka za větou. Většina druhů bublinatek se vyskytuje v Jižní Americe.

Mucholapka podivná je jedinou suchozemskou masožravou rostlinou, která loví drobné živočichy prudkým pohybem pasti. Má zvláštní listy, které se zaklapnou jako pár čelistí a uchvátí oběť. Listnaté čelisti se uzavřou jenom tehdy, když se něco otře o citlivé chloupky na jejich povrchu.

Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.