Nářadí – rytí a úprava půdy, výsadba a výsev

Z nepřeberného množství zahradnického nářadí se někdy těžko vybírá to, které je a které není nepostradatelné. Následující text vám pomůže rozhodnout, co koupit. 

Rytí a úprava půdy

Rytí rýčem nebo rycími vidlemi rozmělňuje půdu a provzdušňuje ji. To urychluje přirozený proces rozkladu a zlepšuje úrodnost. Zároveň se tím ničí méně vitální plevele. Rytí přispěje i ke změně charakteru půdy: například jílovitou zem vylepšíte zarytím velkého množství hnoje, kompostu nebo listovky.
  • Rýč – nepostradatelné nářadí na rozdrobení nebo přemisťování půdy a na vyrývání jamek pro stromy a keře.
  • Kovové hrábě – pro přípravu záhonu k vysévání a k urovnání půdy.
  • Rycí vidle – mnohoúčelové nářadí užívané na provzdušňování trávníku, rozbíjení hrud země, vyrývání kořenové zeleniny a velkých rostlin nebo na přemisťování kompostu.

Výsadba a výsev

Mají-li letničky, trvalky a cibuloviny úspěšně ujmout, musí se jejich vysazení věnovat zvýšená péče. Rostliny musí být rozmístěny ve správné vzdálenosti, aby měly dostatek světla, vzduchu a prostoru k růstu. Měly by se také vysadit do sparné hloubky – kořeny nesmí být příliš hluboko ani příliš mělko.

  • Sázecí lopata – základní nářadí pro výsadbu a vyrývaní malých rostlin.
  • Sazeč cibuli – nástroj vytvoří výsadbovou jamku a pak cibuli nebo hlízu zahrne.
  • Sázecí kolík – nástroj na přípravu otvorů k vysazování, dostupný v několika velikostech.
  • Zahradní šňůra – používá se při výsevu nebo výsadbě do řádků, šňůra se napíná mezi dva kolíky.
  • Měřítko – používá se k správnému rozmístění rostlin a řádků se semeny a zeleninou.

 

Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.