Než vysadíme stromek

Správné zasazení stromku na trvalé tankoviště má rozhodující vliv na růst v počátečním období i na nástup do plodnosti.

Zásadně bychom měli sázet stromky do jam, ve kterých jim připravíme ty nejlepší podmínky. Jáma pro zasazení ovocného stromku by měla být hluboká 50 cm a v průměru by měla mít minimálně 80 cm. Je doporučováno kopat jámy před sázením, aby nedocházelo k přeschnutí půdy. Na slehlých těžkých půdách je však vhodné jámy vykopat dříve, aby proběhl oxidace škodlivých sloučenin. Vodu pak doplníme důkladným prolitím půdy před sázením.

Do jámy bychom měli použít kvalitní ornici nebo kompost.

Chceme-li, aby nám ovocné stromy každoročně produkovaly dostatek kvalitního ovoce, musíme k tomu vytvořit předpoklady v zásobě živin. Do vyhloubené jámy do místa, kam umístíme kořeny, nesmí přijít žádný nerozložený organický materiál jako je hnůj, listí, tráva. Vhodné je použít rašelinový substrát s guanem, který promícháme s ornicí. Živiny jsou v něm poutány, a proto nemohou kořenům škodit.

Nejčastější chyby při sázení

  • sázení do nepřipravené a nevyhnojené půdy
  • nezkontrolované a neupravené kořeny
  •  nedodržení poměru mezi nadzemní a podzemní částí stromku
  • ponechání stromku po zasazení svému osudu, zejména nepravidelná zálivka

Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.