Obaleči

Obaleči jsou zástupci čeledě obalečovitých (Tortricidae) zahrnující poměrně malé a nenápadné motýlky. Jejich housenky patří mezi nejobávanější škůdce zahrad, sadů a lesů.

V zahradě nás většinou nepříjemně překvapí nejdůležitější  zástupce skupiny – Obaleč jablečný (Cydia pomonella). Jeho housenky způsobují všeobecně známou červivost jablek. Tento malý tvoreček pochází z Evropy a úspěšně se stačil rozšířit po celém světě, všude tam, kde se jabloně pěstují. Odhaduje se, že u nás každoročně dokáže zničit více než čtvrtinu úrody všech jablek, ale jsou známé i případy, kdy to bylo celých 80%. Napadeny mohou být i meruňky, hrušně, ořechy, kdoule nebo kaštany.

Obaleč jablečný přezimuje pod odchlípnutou kůrou, v různých škvírách a spárách v zápředcích jako housenka. Na jaře, v dubnu nebo květnu, dochází k postupnému kuklení. Výlet dospělců – imág, nastává do poloviny července. Samice začínají klást vajíčka nejen na listy, ale i na letorosty a mladé plody. Když se housenky vylíhnou, začíná jejich pouť po stromě a jejich prokousávání do plodů. Uvnitř plodu vyžírají nepravidelné chodbičky, které směřují až k jádřinci. Trus vytlačují ven vstupním otvorem, později si vyhryžou otvůrek nový. Obvykle přelézají z plodu na plod a jeden jedinec zničí v průměru dva až tři plody. Po 25 – 45 dnech si začínají vyhledávat úkryty k přezimování. Pokud je delší a teplé léto, může se částečně vyvinout i jejich druhá generace. Část housenek se stihne zakuklit a ještě v témže roce, v červenci a srpnu se objevují noví, mladí motýlci. Jejich housenky potom napadají již velké, vzrostlé a zralé plody.


Obaleč jablečný

Dalším jeho příbuzným zástupcem je obaleč švestkový (Cydia funebrana). Jedná se o škůdce, který způsobuje velké škody na švestkách a slívách. Jeho způsob života se neliší od obaleče jablečného. V našich podmínkách má vždy dvě generace v roce, i když nutno dodat, že druhá generace housenek je mnohem škodlivější a hojnější, než ta první. První generace napadá jen mladé plody, které později opadají a tak vývoj obalečů dál pokračuje na zemi v opadaných plodech. Housenky druhé generace vykusují již vzrostlé plody, které sice neopadnou, ale předčasně dozrávají. Místo vkusu poznáte zřetelně podle zaschlé kapičky čiré klovatiny.


Obaleč švestkový


Místo vkusu obalečem – zaschlá kapička

Dalším hojným obalečem je obaleč ovocný (Pandemis heparana). I on má v našich podmínkách dvě generace do roka. Housenky žijí v rourkovitě stočených listech ovocných stromů. Nejčastěji bývají napadány jabloně, lísky a třešně, kde se později i kuklí. Tento druh, přestože je hojný, způsobuje díky opatřením zaměřeným na jeho výskyt jen menší škody.


Obaleč ovocný

Redakce

Redakce

Redaktoři a redaktorky magazínu Kytičkování pro vás připravují atraktivní články o bydlení. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.